Jaarstukken 2019

Paragrafen

Financiering

  1. Rentevisie

Naast de ontwikkeling van de omvang van de financieringsbehoefte is de renteontwikkeling een belangrijke factor. De Europese Centrale Bank (ECB) voerde in 2019 een minder ruimhartig monetair beleid dan in 2018. Desondanks bleven de rentetarieven op een laag niveau.

Voor het rentepercentage van een langlopende lening (10-jaars) was de verwachting dat deze in 2019 rond de 1 procent zou schommelen. Het daadwerkelijk percentage liet in de eerste maanden van 2019 een grillig, maar dalend verloop zien, waarbij het rentepercentage begin september 2019 het dieptepunt in dat jaar bereikte (-/- 0,60 procent). Uiteindelijk heeft het percentage in het laatste kwartaal van 2019 lichtelijk de weg naar boven weer gevonden, maar was eind 2019 nog steeds negatief.

Ook voor de 3-maands Euribor (= Euro Interbank Offered Rate: het gemiddelde rentetarief waar tegen 57 Europese banken elkaar leningen in euro’s verstrekken. Hierbij gelden verschillende looptijden: van 1 week tot 12 maanden) was de verwachting dat het rentepercentage tussen de -/- 0,2 procent en -/- 0,3 procent zou schommelen. De werkelijkheid laat zien dat dit percentage nog iets verder is gedaald, tot -/- 0,44 procent.

  1. Gemeente specifiek

In de eerste maanden van het jaar vervielen er een aantal kasgeldleningen die voor de fusie waren aangetrokken. Daarnaast moest er begin april een lening van 20 miljoen euro in één keer worden afgelost. Deze aflossingen samen met grote investeringsbedragen zorgden er voor dat er in het tweede kwartaal gemiddeld voor 47 miljoen euro aan kasgeldleningen waren aangetrokken. Incidentele meevallers, waaronder de precariobelasting over voorgaande jaren, zorgden er voor dat het kasgeldsaldo naar beneden kon worden gebracht.
Omdat het kasgeldlimiet drie opeenvolgende kwartalen werd overschreden, is in oktober besloten om de bestaande kasgeldportefeuille te consolideren. Dit betekent dat op 4 november een lening van 25 miljoen euro is aangetrokken met een looptijd van 20 jaar.

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15