Jaarstukken 2019

Programma's

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

-11.682

8,5 %

Baten

6.530

4,6 %

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15