Jaarstukken 2019

Programma's

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

-15.037

11,0 %

Baten

13.445

9,5 %

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15