Jaarstukken 2019

Baten Gerealiseerd€ 141.655

Een afwijking van € 12.485 ten opzichte van de begroting

Lasten Gerealiseerd€ -136.665

Een afwijking van € -17.476 ten opzichte van de begroting

Bedragen x € 1.000

Gerealiseerd

Afwijking

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15