Jaarstukken 2019

Meerjarenprognose Grondexploitaties 2020

Download hier de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) 2020 van de gemeente West Betuwe.

Met deze MPG willen we op een transparante wijze inzicht geven in de gemeentelijke grondexploitaties die per 1 januari 2020 zijn geactualiseerd.

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15