Jaarstukken 2019

Programma's

Financiering en Algemene dekkingsmiddelen

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

-7.873

5,8 %

Baten

91.783

64,8 %

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15