Jaarstukken 2019

Programma's

Veiligheid

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

-5.228

3,8 %

Baten

115

0,1 %

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15