Jaarstukken 2019

Programma's

Onderwijs

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

-5.303

3,9 %

Baten

1.461

1,0 %

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15