Jaarstukken 2019

Programma's

Bestuur en Ondersteuning

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

-23.806

17,4 %

Baten

3.744

2,6 %

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15