Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Bijlage 1: Restantkredieten

Kredieten

Restant krediet per 01-01-2019

Werkelijke inkomsten/uitgaven 2019

Nog te besteden

Raming inkomsten

Raming uitgaven

saldo

Krediet afsluiten in 2019 ja/nee

Rotonde Hellouw

1.006.460

30.290

976.170

0

976.170

0

nee

8 Parkeerautomaten

15.629

9.371

6.259

0

0

6.259

ja

Lingeoever - openbare ruimte (park/boulevard) 

723.787

15.934

707.853

0

707.853

0

nee

Lingeoever - Jachthaven 

1.043.955

12.994

1.030.961

0

1.030.961

0

nee

WRP 2019 Klimaatmaatregelen

248.000

10.796

237.204

0

237.204

0

nee

Gymzaal Herwijnen 2016

141.042

90.932

50.110

0

50.110

0

nee

IHP huisvesting basisonderwijs vm Geldermalsen

2.390.131

13.714

2.376.417

0

2.376.417

0

nee

IKC De Plantage BF 0 / Planvorming nieuwbouw

10.692

149.354

-138.662

0

0

-138.662

ja

IKC De Plantage BF 1 / Grondkosten

508.578

0

508.578

0

508.578

0

nee

IKC De Plantage BF 1 / Bouwkosten

6.024.916

0

6.024.916

0

5.886.254

138.662

nee

IKC De Plantage BF 1 / Eerste inrichting PO

367.840

0

367.840

0

367.840

0

nee

Brede School Herwijnen 2015 - aankoop grond

48.418

23.332

25.086

25.086

0

nee

Brede School Vuren 2015

281.161

0

281.161

0

281.161

0

nee

Brede School Asperen 2016

510.181

287.516

222.665

0

222.665

0

nee

Brede School Heukelum incl. gymzaal 2016

2.712.966

2.167.074

545.892

0

125.000

420.892

nee

Brede School Spijk 2016

1.296.327

32.431

1.263.896

0

1.263.896

0

nee

Verv.inv. gymlokaal Oranje Nassaustraat 2018 (20 jr)

12.800

32.865

-20.065

0

0

-20.065

ja

Aanpassing toestellenberging gymzaal Leliestraat GDM

63.000

36.604

26.396

0

26.396

0

nee

Watersysteemmaatregelen 2019

50.000

12.662

37.338

0

37.338

0

nee

Aanpak waterproblematiek Laageindseweg Gellicum 2019

350.000

1.425

348.575

0

348.575

0

nee

Aanleg ijsbaan/speeltuin Asperen 2018

10.651

15.839

-5.188

0

0

-5.188

ja

Meubilair 2016

163.720

0

163.720

0

163.720

0

ja

Automatische deuren 2016

21.000

0

21.000

0

21.000

0

ja

Vloerbedekking 2016

85.000

0

85.000

0

85.000

0

ja

Paternoster 2018

10.000

0

10.000

0

10.000

0

ja

Vervanging koffieautomaten 2018

15.000

0

15.000

0

15.000

0

ja

Draadloos discussiesysteem 2018

22.000

0

22.000

0

22.000

0

ja

GVV renovatie hoofdveld

6.368

1.567

4.801

0

0

4.801

ja

Kunstgrasveld VV Tricht

310.000

12.487

297.513

0

297.513

0

nee

Renovatie trainingsgrasveld 1 VV Tricht

25.000

1.821

23.179

0

23.179

0

nee

Renovatie trainingsgrasveld 2 VV Tricht

38.000

5.134

32.866

0

32.866

0

nee

Drainage veld III Herwijnen

0

0

0

0

0

0

nee

Drainage hoofdveld Heukelun 

37.000

0

37.000

0

37.000

0

nee

Aanpassing/herinrichting Dorpsplein Beesd

24.000

19.820

4.180

0

4.180

0

nee

Verkeersveiligheid H. Kuijkstraat Oost

227.000

2.976

224.024

0

224.024

0

nee

Buurthalte en parkeerplaatsen De Pluk 

144.665

119.568

25.097

0

25.097

0

nee

Renoveren rioolgemalen Mierastr/De Wieken (2019)

150.000

84.127

65.873

0

65.873

0

nee

Inc. afkoppelkansen Zijtak Buurmalsen (2014)

125.000

160.044

-35.044

0

15.000

-50.044

nee

Drukriolering Meterense Mark (afkoppelen HWA-2017)

50.000

0

50.000

0

50.000

0

nee

Revitalisering Homburg Beesd (Beesd N-B2)

100.000

0

100.000

0

100.000

0

nee

Extra waterberging aan noordzijde Schuttersweg Beesd

180.000

0

180.000

0

180.000

0

nee

GRP Grex Hondsgemet (uitbreidingsinvesteringen)

108.861

0

108.861

0

108.861

0

nee

GRP Grex De Plantage(uitbreidingsinvesteringen)

681.770

745.802

-64.032

0

0

0

nee

GRP Grex vm Neerijnen (uitbreidingsinvesteringen)

0

46.605

-46.605

0

0

0

nee

Gemeentelijk rioleringsplan 2017

24.664

0

24.664

0

24.664

0

nee

Gemeentelijk rioleringsplan 2018

222.587

0

222.587

0

222.587

0

nee

Bhp OVL fietsverbinding Tiel masten(40jr)

73.858

39.470

34.388

0

0

34.388

nee

Bhp OVL fietsverbinding Tiel armaturen (20jr)

25.011

13.157

11.854

0

0

11.854

nee

Bhp OVL armaturen 2017(20jr)

106.057

100.000

6.057

0

0

6.057

ja

Bhp Wegen R&R Rijnstraat 2017(32jr)

247.818

247.818

0

0

0

0

nee

Kapelstraat Ophemert (2018)

275.058

0

275.058

0

275.058

0

nee

Revitalisering bedrijventerrein Homburg

915.636

840.995

74.641

0

74.641

0

nee

IMP Kapelstraat Ophemert (WRP 2019)

300.000

47.181

252.819

0

252.819

0

nee

Afk. en verv riolering Nieuwe Steeg Herwijnen

50.000

9.580

40.420

0

40.420

0

nee

Aanpak Mildijk (Centrumplan) Vuren

725.000

725.000

0

0

0

0

ja

Afk. HWA Brede school Asperen en Heukelum

40.000

40.000

0

0

0

0

ja

Voorbereidingskrediet De klingelenberg

33.389

-33.389

0

0

-33.389

ja

Reconstructie standplaatsen Asperen 2018

230.010

167.874

62.136

0

62.136

0

nee

Buitenzijde gemeentehuis 2015

16.367

0

16.367

0

16.367

0

nee

Screens buitenzijde nieuwbouw

10.000

0

10.000

0

10.000

0

nee

Luchtbehandelingssysteem

14.000

0

14.000

0

14.000

0

nee

Noodstroom aggregaat 2018

15.000

0

15.000

0

15.000

0

nee

Bhp Wegen R&R Randweg (incl Rotonde) 2017 (32jr) 

0

3.805

-3.805

0

-3.805

0

nee

Calamiteitenroute Zeiving-Zuid 2017

185.301

0

185.301

0

185.301

0

nee

Calamiteitenroute De Oven 2017

25.374

0

25.374

0

25.374

0

nee

Rotonde kruising Graaf Reinaldweg/Nieuwesteeg

374.510

311.588

62.922

0

62.922

0

nee

Korte Woerden (2018)

468.000

0

468.000

0

468.000

0

nee

Bhp Wegen R&R Dr A. Kuyperweg 2017 (32jr)

396.734

2.339

394.395

0

394.395

0

nee

Waterafv: Wadi Tricht T2.1

220.000

28.010

191.990

0

191.990

0

nee

Vernieuwing Geldersestraat

65.609

60.947

4.662

0

4.662

0

nee

Voorbereidingskrediet IKC Jan Harmenshof/Oranje Nassau (IHP)

600.000

3.764

596.236

0

596.236

0

nee

Voorbereidingskrediet IKC Buurmalsen

230.000

3.764

226.236

0

226.236

0

nee

138 Zonnepanelen Klokhuis Beesd

46.500

49.750

-3.250

0

0

-3.250

ja

Zonnepanelen De Pluk Geldermalsen

65.000

26.023

38.977

0

38.977

0

nee

Vervanging materialen gemeentewerken 2017

18.737

0

18.737

0

18.737

0

nee

Vervanging materialen gemeentewerken 2018

66.000

0

66.000

0

66.000

0

nee

Toelichting 

Krediet IKC de Plantage planvormingsfase

De planvormingsfase van IKC de Plantage ronden we met het afsluiten van dit krediet af. Het tekort op dit krediet verrekenen we met een overschot voor hetzelfde bedrag op het krediet voor de bouwfase van IKC de Plantage. Per saldo betreft dit een budgetneutrale wijziging.

Krediet Klingelenberg
Dit betreft een vordering van voor 2019 van vm Neerijnen die in 2019 niet invorderbaar bleek te zijn.

Kredieten gemeentehuis(voormalig gemeentehuis Lingewaal)

De kredieten voor het gemeentehuis:

·         Meubilair 2016

·         Automatische deuren 2016

·         Vloerbedekking 2016

·         Paternoster 2018

·         Vervanging koffieautomaten 2018

·         Draadloos discussiesysteem 2018

laten geen saldo zien. De bedragen zijn echter niet uitgegeven. De begrote kapitaallasten nemen we op als stelpost in de begroting en betrekken we bij de verbouwing van het gemeentehuis.

Toelichting stand van zaken structurele projecten Manifest voormalig Lingewaal

Project

Beschikbaar gestelde kredieten

Uitgaven tot en met april 2020

Restant

1

Brede school Asperen

3.326.530

-3.458.865

-132.335

2

Brede school Heukelum

3.533.858

-3.564.940

-31.082

3

Brede school Vuren

1.850.000

-1.568.838

281.162

4

Brede school Spijk

1.500.000

-242.335

1.257.665

5

Dorpshuis Asperen

325.000

-325.084

-84

6

Gymzaal Herwijnen

1.500.000

-1.449.889

50.111

Totaal

12.035.388

-10.609.951

1.425.437

Het financieel overzicht toont aan dat de projecten in totaliteit zich houden binnen de door de raad beschikbaar gestelde kredieten. Dit was destijds ook de nadrukkelijke voorwaarde van de raad. Dit met het doel om de voorzieningen te realiseren, maar ook om binnen de dekking van de beschikbare reserve te blijven. 

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15