Jaarstukken 2019

Programma's

Bestuur en Ondersteuning

Financiën

De lasten en baten van het programma zijn hieronder weergegeven.

Bestuur en Ondersteuning

Begroting voor wijziging 2019

Begroting na wijziging 2019

Rekening 2019

Bedragen (x €1.000)

Lasten

-19.962

-21.663

-19.934

Baten

765

732

1.556

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-19.197

-20.931

-18.378

Toevoegingen aan reserves

-4.115

-3.870

-3.872

Onttrekkingen van reserves

3.907

4.328

2.189

Gerealiseerd resultaat

-19.405

-20.473

-20.062

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15