Jaarstukken 2019

Programma's

Bestuur en Ondersteuning

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan

Het doel is dat de gemeente West Betuwe een betrouwbare overheid is.

Het resultaat zal zijn dat we in 2019 de waardering door de inwoners van de gemeentelijke dienstverlening zullen kennen door deze met een klanttevredenheidsonderzoek te meten.

In 2019 ging onze aandacht vooral naar de continuïteit van dienstverlening en minder naar het meten. Om klanttevredenheid te kunnen meten en tegelijkertijd te kunnen vergelijken met andere gemeenten sluiten we aan bij "Waar staat je gemeente".

Het resultaat zal zijn dat we doen wat we zeggen wat we doen.

Dit is een continu streven. In de burgerpeiling als onderdeel van "Waar staat je gemeente" wordt dit onderwerp gemeten.

Het doel is dat we gebiedsgericht werken in de vijf gebieden van de gemeente West Betuwe.

Het resultaat zal zijn dat we eind 2019 over analyses van de vijf gebieden beschikken. Deze gebiedsanalyses komen onder meer op grond van het bidbook en de dorpsplannen tot stand en zijn in feite de nulmeting van de leefbaarheid.

In 2019 startten we met het bundelen van informatie over de kernen in zogenaamde kerncanvassen. Het bidbook, de kernenfoto’s en de dorpsplannen vormen hiervoor een belangrijke basis. In de komende twee jaar stellen we samen met de inwoners voor alle 26 kernen een kerncanvas op en aansluitend een kernagenda.

Het resultaat zal ook zijn dat de vijf gebiedsmakelaars zichtbaar zijn en dat zij in de kernen bekend zijn.

We hebben vijf gebiedsmakelaars aangesteld in de vijf gebieden en zij zijn volop actief in de kernen.

Het doel is een uitmuntende dienstverlening voor de inwoners, ondernemers en organisaties in West Betuwe.

Het resultaat zal zijn dat inwoners merken dat de bereikbaarheid van de gemeente is verbeterd, dichtbij en op maat.

In 2019 zijn naast de verruimde openingstijden van het gemeentehuis (locatie Geldermalsen) steunpunten in Asperen en Waardenburg ingericht op twee dagdelen in de week. Daarnaast is het aanvragen en verstrekken van een aantal burgerzakenproducten bij inwoners thuis mogelijk gemaakt. Eind 2019 besloten wij de steunpunten te sluiten door het zeer geringe aantal bezoekers.

Het resultaat zal ook zijn dat we vervolgens de uitgangspunten van 'hostmanship' werken. Zie hiervoor ook de paragraaf over de bedrijfsvoering.

De uitgangspunten van 'hostmanship' worden mede als uitgangspunt genomen voor het verbeteren van onze dienstverlening.

Het doel is incidenten en rampen te voorkomen, te beperken of te bestrijden.

Het resultaat zal zijn dat onze lokale sleutelfunctionarissen vakbekwaam zijn op grond van een nieuw vast te stellen beleidsplan voor de jaren 2019-2022 op het gebied van opleiden, trainen en oefenen (OTO)

Wij stelden het Multi Opleidings-, trainings- en oefeningsplan (MOTO) vast op 19 december 2019.

Het resultaat zal zijn dat het team Bevolkingszorg zich professionaliseert volgens een nieuw vast te stellen OTO-beleidsplan voor de jaren 2019-2022.

Wij stelden het Multi Opleidings-, trainings- en oefeningsplan (MOTO) vast op 19 december 2019. Team Bevolkingszorg valt onder dit beleidsplan. De professionalisering heeft zich aangetoond tijdens de coronacrisis in 2020.

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15