Jaarstukken 2019

Programma's

Bestuur en Ondersteuning

Indicator

Eenheid

Periode

West Betuwe

Nederland

Formatie

fte per 1.000 inwoners

2019

5,02

n.v.t.

Bezetting

fte per 1.000 inwoners

2019

4,25

n.v.t.

Apparaatskosten *)

kosten per inwoner

2019

493

n.v.t.

Externe inhuur

kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

2019

21,38%

n.v.t.

Overhead

% van totale lasten

2019

8,73%

n.v.t.

Overhead

kosten per inwoner

2019

235

n.v.t.

*) De apparaatskosten bestaan uit de overheadkosten, salarissen op de overige taakvelden (exclusief griffie en bestuur) en de lasten van de tractie en werkplaats van de buitendienst.

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15