Jaarstukken 2019

Programma's

Duurzaamheid en Milieu

Financiën

De lasten en baten van het programma zijn hieronder weergegeven.

Duurzaamheid en Milieu

Begroting voor wijziging 2019

Begroting na wijziging 2019

Rekening 2019

Bedragen (x €1.000)

Lasten

-13.669

-13.752

-12.570

Baten

13954

13.957

12.066

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

285

205

-504

Toevoegingen aan reserves

-73

-54

-54

Onttrekkingen van reserves

98

305

204

Gerealiseerd resultaat

309

455

-355

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15