Jaarstukken 2019

Programma's

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing

Wat heeft er gespeeld?

Omgevingsdienst Rivierenland (ODR)

  • Voorbereiden besluit met betrekking tot aanpassing DienstVerleningsOvereenkomst (DVO) ODR in kader van West Betuwe en al dan niet ontvlechten ODR. Besluitvorming is uitgesteld tot juni 2020.
  • Verbeteren werkprocessen en rapportages richting opdrachtgevers (zoals management-rapportages en project klantgerichtheid, interne organisatorische verbeterpunten) in het zogeheten Koersdocument “strategische koers 2020 – 2025 Omgevingsdienst Rivierenland”. De koers richt zich met name op partnerschap versterken en meerwaarde bieden.
  • Input geleverd voor de verantwoording van huidige Werkprogramma 2019 en komend Werkprogramma 2020.
Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15