Jaarstukken 2019

Programma's

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing

Indicator

Eenheid

Periode

West Betuwe

Nederland

Nieuwbouw woningen

Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.

2019

9,4

9,2

Demografische druk 

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.

2019

76,8

69,8

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15