Jaarstukken 2019

Programma's

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing

Financiën

De lasten en baten van het programma zijn hieronder weergegeven.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing

Begroting voor wijziging 2019

Begroting na wijziging 2019

Rekening 2019

Bedragen (x €1.000)

Lasten

-10.270

-19.461

-14.891

Baten

7047

16.727

13.208

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-3.223

-2.734

-1.683

Toevoegingen aan reserves

-225

-175

-146

Onttrekkingen van reserves

446

61

238

Gerealiseerd resultaat

-3.002

-2.847

-1.592

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15