Jaarstukken 2019

Balans

Vaste activa

Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen, (overige) leningen u/g en (overige) uitzettingen zijn – tenzij hierna anders is vermeld – opgenomen tegen verkrijgingsprijs. Indien de marktwaarde lager is dan de verkrijgingsprijs, dan wordt de lagere marktwaarde aangehouden.

In de hieronder gepresenteerde tabellen wordt een specificatie gegeven van de kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen en Leningen. Verder is in de balans bij overige uitzettingen een bedrag opgenomen van 3.630.242 euro. Dit betreft een belegging van de voormalige gemeente Neerijnen bij de ABN/AMRO bank.  

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

Stand per 1-1-2019

Stand per 31-12-2019

Aandelen Alliander

2.661.733

2.661.733

Aandelen Stedin

475.016

475.016

Aandelen BNG bank

136.713

136.713

Aandelen Eneco

16.882

16.882

Aandelen Vitens

5.037

5.037

Inschrijvingen Grootboek Nationale Schuld

41.476

41.476

Totaal

3.336.856

3.336.856

Leningen aan

Stand per
1-1-2019

Verstrekking

Aflossing

Vermindering

Stand per
31-12-2019

Deelnemingen

0

Vitens NV achtergestelde lening

322.234

0

107.414

0

214.820

Subtotaal deelnemingen

322.234

0

107.414

0

214.820

Overige langlopende leningen

TV De Waalrackets

48.750

0

2.500

0

46.250

Rijvereniging Tielerwaard West

26.250

0

1.500

0

24.750

Paardensport Waddensteijnruiters

45.000

0

2.500

0

42.500

D'n Oude Wiel Herwijnen

5.000

0

5.000

0

0

VV Vuren

28.500

0

1.500

0

27.000

VV Heukelum

47.500

0

2.500

0

45.000

VV Herovina

43.750

0

2.500

0

41.250

VV Vuren

14.000

0

2.000

0

12.000

Startersleningen

1.818.834

355.310

233.797

0

1.940.347

Duurzaamheidsleningen

664.002

564.914

108.460

0

1.120.456

VV WNC Waardenburg

110.126

0

3.315

0

106.811

Leningen aan ambtenaren

1.347.929

0

223.487

0

1.124.442

Subtotaal langlopende leningen

4.199.640

920.224

589.059

0

4.530.805

0

Totaal

4.521.874

920.224

696.473

0

4.745.625

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15