Jaarstukken 2019

Programma's

Sociaal Domein en Volksgezondheid

Financiën

De lasten en baten van het programma zijn hieronder weergegeven.

Sociaal Domein en Volksgezondheid

Begroting voor wijziging 2019

Begroting na wijziging 2019

Rekening 2019

Bedragen (x €1.000)

Lasten

-39.780

-40.887

-41.980

Baten

8930

9.146

8.665

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-30.850

-31.741

-33.315

Toevoegingen aan reserves

-121

-2.658

-2.598

Onttrekkingen van reserves

185

1.119

1.091

Gerealiseerd resultaat

-30.786

-33.281

-34.822

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15