Jaarstukken 2019

Programma's

Sociaal Domein en Volksgezondheid

Indicator

Eenheid

Periode

West Betuwe

Nederland

Jongeren met een delict voor de rechter

Het percentage jongeren in de leeftijd van 12 tot 21 jaar die met een delict voor de rechter zijn verschenen

2017

1,00

1,00

Banen

Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot 64 jaar.

2019

860,7

792,1

Netto arbeidsparticipatie

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de  (potentiële) beroepsbevolking.

2018

70,2

67,8

Bijstandsuitkeringen

Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners.

1e helft 2019

151,1

381,7

Aantal re-integratievoorzieningen

Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot 64 jaar

1e helft 2018

99,7

305,2

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

Het aantal Wmo-cliënten per 10.000 inwoners in de desbetreffende bevolkingsgroep met een maatwerkarrangement (een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo)

1e helft 2019

370

610

% Kinderen in armoede

Het percentage kinderen tot 18 jaar in een gezin dat leeft van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

2018

3,00

7,00

% Jeugdwerkloosheid

Het percentage werkeloze jongeren in de leeftijd van 16tot 22 jaar

2018

Niet bekend

2,00

Jongeren met jeugdhulp

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.

1e helft 2019

7,9

10

Jongeren met jeugdreclassering

Het percentage jongeren in de leeftijd van 12 tot 22 jaar met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren met die leeftijd  

1e helft 2019

0,1

0,3

Jongeren met jeugdbescherming

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

1e helft 2019

0,7

1,1

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15