Jaarstukken 2019

Programma's

Financiering en Algemene dekkingsmiddelen

Wat heeft er gespeeld?

Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR)

  • De visie voor 2019 ziet op geautomatiseerde verwerking van informatie en standaardisering van processen, waarbij tevens pro actieve en - waar mogelijk - digitale communicatie als speerpunten zijn benoemd.
  • BSR streeft ernaar de kosten zo laag mogelijk te houden. BSR moet voldoen aan diverse wet- en regelgeving, onder andere op het gebied van de landelijke voorzieningen. Dit vraagt om extra investeringen en kosten die niet te beïnvloeden zijn.
  • De kostenstijging is met name het gevolg van een besluit van de ministerraad om kosten van beheer van voorzieningen als Digi-D en MijnOverheid door te belasten aan afnemers als BSR. Voor ieder gebruik van dergelijke voorzieningen (door BSR en burgers) dient een vergoeding te worden afgedragen. Daarnaast is er sprake van een kostenstijging door verwachte CAO-stijgingen en nemen de automatiseringskosten toe door investeringen in de bedrijfsvoering. Dankzij deze investeringen worden meer sturingsmogelijkheden gecreëerd en worden storingen in het primaire proces tegengegaan.
Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15