Jaarstukken 2019

Programma's

Financiering en Algemene dekkingsmiddelen

Financiën

De lasten en baten van het programma zijn hieronder weergegeven.

Financiering en Algemene dekkingsmiddelen

Begroting voor wijziging 2019

Begroting na wijziging 2019

Rekening 2019

Bedragen (x €1.000)

Lasten

-3.774

-4.775

-3.400

Baten

84145

85.841

87.188

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

80.371

81.067

83.788

Toevoegingen aan reserves

-3.274

-4.531

-4.474

Onttrekkingen van reserves

78

5.128

4.595

Gerealiseerd resultaat

77.175

81.664

83.910

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15