Jaarstukken 2019

Programma's

Veiligheid

Financiën

De lasten en baten van het programma zijn hieronder weergegeven.

Veiligheid

Begroting voor wijziging 2019

Begroting na wijziging 2019

Rekening 2019

Bedragen (x €1.000)

Lasten

-4.819

-5.225

-5.228

Baten

28

28

48

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-4.791

-5.197

-5.180

Toevoegingen aan reserves

0

0

0

Onttrekkingen van reserves

66

66

66

Gerealiseerd resultaat

-4.724

-5.130

-5.113

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15