Jaarstukken 2019

Programma's

Veiligheid

Wat heeft er gespeeld?

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ)

  • Het AB van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft op 19 december 2019 het Regionaal Beleidsplan VRGZ 2020 – 2023 vastgesteld, samen met het risicoprofiel, het crisisplan en het Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO) beleidsplan.
  • De meldkamer van Gelderland-Zuid is verhuisd naar de meldkamer van Gelderland-Midden. Het is de bedoeling dat de meldkamers van de veiligheidsregio’s Twente (in Hengelo), IJsselland met Noord- en Oost Gelderland (in Apeldoorn) en Gelderland-Midden met Gelderland-Zuid (in Arnhem) in 2022 op een nieuwe locatie in Apeldoorn samenvoegen tot de meldkamer Oost-Nederland.
  • Het begrotingsdeel van de VRGZ laat over het jaar 2019 een neutraal resultaat zien. De consequentie van de CAO-ontwikkeling voor 2019 is in totaal 292.000 euro. Hier is geen dekking voor. In de MARAP is voorgesteld dit bedrag te dekken uit de algemene reserves en tevens de post ‘onvoorzien’ te laten vervallen en dit bedrag van 162.500 euro toe te voegen aan de algemene reserves.
  • Op 21 november 2019 heeft een oefensessie plaatsgevonden voor het bestuur ter voorbereiding op de nieuwe Wet Verplichte Geestelijke Gezondheid (Wvggz), die per 1 januari 2020 van kracht is.
Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15