Jaarstukken 2019

Programma's

Veiligheid

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan

Het doel is blijvend te investeren in de samenwerking tussen gemeente, professionals, bewoners en bedrijven.

Het resultaat zal een aanpak zijn die op daders, gebieden en problemen is gericht.

De samenwerking met inwoners / ondernemers op het gebied van Veilig Ondernemen en Ondermijning is een continu proces. Dit geven wij onder andere vorm door integrale controles en/of schouw van specifieke locaties. Dit alles in samenwerking met de professionele partners in het Inter Gemeentelijk Projectbureau (IGP).

Het doel is dat inwoners zich veilig voelen.

Het resultaat zal een sociale samenhang zijn waarin inwoners zich voor medeburgers en voor de buurt inzetten.

De WhatsApp / Buurtpreventie groepen voor alle kernen in West Betuwe zijn op 2 kernen na gerealiseerd. Periodiek en naar aanleiding van actualiteiten informeren wij de beheerders van deze groepen over relevante veiligheidszaken.

Het doel is goede brandweer-, ambulance- en politiediensten in de gemeente.

Het resultaat zal een meerjarenbeleid zijn voor integrale veiligheid en rampenbestrijding, met daarbij een jaarlijks uitvoeringsplan.

Op 28 januari 2020 stelde de raad het Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2022 vast. Het uitvoeringsplan 2020 is door de raad voor kennisgeving aangenomen.

Het doel is West Betuws te gaan werken.

Het resultaat zal zijn dat we over een organisatie-ontwikkelplan voor de jaren 2019-2023 beschikken.

In 2019 zijn we gestart met de hoogstnoodzakelijke werkzaamheden zoals mandaat- en bevoegdhedenbesluit, budgethoudersregeling, organiseren tijdelijke en definitieve huisvesting en hebben we gesprekken gevoerd over hoe we in deze nieuwe gemeente gaan werken. Het college stelde in september de agenda voor organisatieontwikkeling vast. Opgavegericht en netwerk- en relatiegericht werken waren hierin de centrale thema's. Het management volgde een training over organisatieverandering en leverde input voor het organisatieplan. Dat plan wordt in het eerste kwartaal 2020 aan het college voorgelegd. Naast het organisatieplan stellen we ook een transitieplan op, deze documenten vormen samen het organisatieontwikkelplan.

Het resultaat zal ook zijn dat de verbouwing van Kuipershof 2 en 4  in Geldermalsen aanbesteed is en dat het inrichtingsplan gereed is.

In de tweede bestuursrapportage 2019 hebben we de planning voor de verbouwing bijgesteld. De raad ging in december 2019 akkoord met het plan om Kuipershof 2 te verbouwen. Hierna volgen het afronden van het programma van eisen en de aanbesteding van de architect.

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15