Jaarstukken 2019

Paragrafen

Grondbeleid

Geldermalsen (voormalig)

Vaststellingsdatum

Nota Grondbeleid 2016-2020*

September 2016

Actualisatie gebruik gemeentegrond 2017

Voorjaar 2017

De ruimtelijke visie 'Lekker leven langs de Linge’

Voorjaar 2009

Lingewaal (voormalig)

Vaststellingsdatum

Nota Grondbeleid*

Oktober 2014

Nota Bovenwijks

Oktober 2014

Snippergroenbeleid

2013

Neerijnen (voormalig)

Vaststellingsdatum

Nota Grondbeleid*

April 2016

Nota Bovenwijkse Zaken

Februari 2010

Snippergroenbeleid

Augustus 2015

* Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuwe nota Grondbeleid waarin de herijkte koers van West Betuwe zal worden vastgelegd.

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15