Jaarstukken 2019

Jaarrekening overzicht

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

 

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Toevoeging aan de reserves

Begroting 2019 na wijziging

Bedrag structureel begroting

Realisatie 2019

Bedrag structureel realisatie

Programma 1

3.870.035

2.156.936

3.872.334

2.156.936

Programma 2

Programma 3

842.205

382.572

842.205

323.822

Programma 4

38.000

38.000

38.000

38.000

Programma 5

231.524

231.434

231.524

231.524

Programma 6

575.853

408.777

475.036

408.777

Programma 7

2.657.946

117.946

2.598.476

117.946

Programma 8

54.126

54.126

54.126

54.126

Programma 9

174.508

147.835

145.650

147.835

Programma 10

4.530.627

235.526

4.473.509

235.526

Totaal

12.974.824

3.773.152

12.730.860

3.714.492

Onttrekkingen aan de reserves

Begroting 2019 na wijziging

Bedrag structureel begroting

 Realisatie 2019 

Bedrag structureel realisatie

Programma 1

-4.327.856

-1.798.140

-2.188.528

-1.798.140

Programma 2

-66.465

-66.465

-66.465

-66.465

Programma 3

-5.099.405

-389.398

-3.321.555

-171.173

Programma 4

-29.979

-578

-1.992

0

Programma 5

-431.162

-725.808

-412.580

-412.580

Programma 6

-407.870

-226.805

-413.997

-119.551

Programma 7

-1.118.802

-1.109.727

-1.091.161

1.082.086

Programma 8

-304.914

-78.634

-203.626

-78.634

Programma 9

-61.009

-4.769

-61.010

-4.679

Programma 10

-5.127.793

-4.754.882

-4.594.635

-4.447.084

Totaal

-16.975.255

-9.155.206

-12.355.549

-6.016.220

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15