Jaarstukken 2019

Programma's

Duurzaamheid en Milieu

Wat heeft er gespeeld?

Afvalverwerking Rivierenland (Avri)

  • Als gevolg van de vorming van gemeente West Betuwe en de daarmee samenhangende stemverhoudingen is de gemeenschappelijke regeling Avri begin 2019 aangepast.
  • In eerste half jaar van 2019 werd intensief gecommuniceert over de invoering van het nieuwe afvalbeleid. Tegelijkertijd is gestart met het aanwijzen van de nieuwe containerlocaties en bijbehorende zienswijze procedure. De invoering van dit nieuwe afvalbeleid heeft op 1 juli 2019 plaatsgevonden. Ter afronding van dit project zijn eind 2019 de laatste locaties voor ondergrondse containers bepaald en onderzocht.
  • Met het oog op de verwerking van luiermateriaal heeft ARN eind 2019 laten weten dat zij, in tegenstelling tot eerdere berichtgevingen pas in 2020 een besluit neemt over de capaciteitsuitbreiding. Dit uitstel heeft consequenties voor de tijdelijke tegemoetkomen voor incontinentiemateriaal welke de gemeente West Betuwe hanteert.
  • In november 2019 heeft het DB besloten om de inzameling van blik te wijzigingen. De eerder gekozen methode om het blik separaat in te zamelen in een van de compartimenten van de glascontainers gaf door het grote succes veel overlast en distributieproblemen. Met het DB besluit is per direct besloten om het blik in te zamelen bij plastic.
Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15