Jaarstukken 2019

Programma's

Sport, Cultuur en Recreatie

Financiën

De lasten en baten van het programma zijn hieronder weergegeven.

Sport, Cultuur en Recreatie

Begroting voor wijziging 2019

Begroting na wijziging 2019

Rekening 2019

Bedragen (x €1.000)

Lasten

-7.700

-8.676

-8.889

Baten

554

774

1.077

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-7.146

-7.901

-7.812

Toevoegingen aan reserves

-621

-576

-475

Onttrekkingen van reserves

483

408

414

Gerealiseerd resultaat

-7.283

-8.069

-7.873

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15