Jaarstukken 2019

Programma's

Economie

Financiën

De lasten en baten van het programma zijn hieronder weergegeven.

Economie

Begroting voor wijziging 2019

Begroting na wijziging 2019

Rekening 2019

Bedragen (x €1.000)

Lasten

-7.332

-8.086

-1.133

Baten

7112

7.721

1.060

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-220

-364

-73

Toevoegingen aan reserves

-84

-38

-38

Onttrekkingen van reserves

29

30

2

Gerealiseerd resultaat

-274

-373

-109

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15