Jaarstukken 2019

Programma's

Economie

Indicator

Eenheid

Periode

West Betuwe

Nederland

Vestigingen

Het aantal bedrijfsvestigingen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot 64 jaar

2019

169,3

151,6

Functiemenging

De functiemengingsindex  weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen

2019

57,3

53,2

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15