Jaarstukken 2019

Programma's

Economie

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan

Het doel is een adequate economische structuur

Het resultaat zal zijn dat we een economische visie aan het ontwikkelen zijn.

 De eerste inventarisaties hebben plaatsgevonden in 2019. Het proces van de economische visie wordt in 2020 verder opgepakt.

Het resultaat zal ook zijn dat we een beleid voor onze bedrijventerreinen hebben. Bovendien zullen we een bijgesteld regionaal programma voor bedrijventerreinen hebben.  

 In 2019 is regionaal gewerkt aan het Regionaal Programma Werklocaties. Het proces is enigszins vertraagd doordat na de provinciale verkiezingen afstemming met de provincie is vertraagd. Daarnaast is er een start gemaakt met het schouwen van bedrijventerreinen. In 2019 zijn de bedrijventerrein De Zeiving en Vredebest geschouwd.

Het resultaat zal ook zijn dat we een opzet hebben voor structureel overleg met ondernemers.

De gemeente is lid geworden van de ondernemersverenigingen. De bijeenkomsten van de ondernemersverenigingen zijn periodiek bezocht. Met elke ondernemersvereniging staat tweemaal per jaar een bestuurlijk overleg ingepland. Deze overleggen worden sinds 2019 jaarlijks ingepland.

Het doel is een goede digitale infrastructuur

Het resultaat zal zijn dat er tijdig instemmingen zijn verleend voor het regionale breedbandproject en dat er is besloten over de garantstelling en de aanleg van glasvezel voor ongeveer 3.200 adressen in West Betuwe.

In 2019 is door de gemeenteraad toestemming aan het college verleend voor de garantstelling voor de aanleg van glasvezel van circa 3200 adressen binnen de gemeente West Betuwe. Ons college heeft in 2019 vervolgens besloten tot het aangaan van deze garantstelling. Uitvoering van het project vindt plaats in 2020 en 2021.

Het resultaat zal bovendien zijn dat bij de aanleg van glasvezel de kwaliteit van openbare ruimte wordt behouden en de overlast en schade worden voorkomen of beperkt.

De planning is dat uitvoering van de aanleg van glasvezel in week 38 2020 zal starten in de gemeente West Betuwe. In de voorbereidingen is intensief overleg met de aannemer om de kwaliteit van de openbare ruimte te behouden en de overlast en schade te voorkomen en te beperken. Daarnaast zal tijdens de werkzaamheden van het project een toezichthouder namens de gemeente aanwezig zijn.

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15