Jaarstukken 2019

Programma's

Onderwijs

Financiën

De lasten en baten van het programma zijn hieronder weergegeven.

Onderwijs

Begroting voor wijziging 2019

Begroting na wijziging 2019

Rekening 2019

Bedragen (x €1.000)

Lasten

-5.973

-5.537

-5.071

Baten

985

764

869

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-4.988

-4.774

-4.202

Toevoegingen aan reserves

-298

-232

-232

Onttrekkingen van reserves

772

431

592

Gerealiseerd resultaat

-4.514

-4.574

-3.842

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15