Jaarstukken 2019

Programma's

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Financiën

De lasten en baten van het programma zijn hieronder weergegeven.

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Begroting voor wijziging 2019

Begroting na wijziging 2019

Rekening 2019

Bedragen (x €1.000)

Lasten

-10.099

-13.104

-10.840

Baten

675

1.475

3.208

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-9.424

-11.629

-7.631

Toevoegingen aan reserves

-1.033

-842

-842

Onttrekkingen van reserves

4.186

5.099

3.322

Gerealiseerd resultaat

-6.271

-7.372

-5.152

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15