Jaarstukken 2019

Programma's

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan

Het doel is dat er goede regionale en lokale verbindingen in West Betuwe zijn.

Het resultaat zal een visie en een plan op het gebied van mobiliteit zijn.

Wij stelden in samenspraak met de regio een nieuwe mobiliteitsvisie op in plaats van een actualisatie van het oude concept. Dit heeft meer tijd gekost. We stellen de mobiliteitsvisie vast in 2020.

Het resultaat zal een plan met maatregelen zijn voor de kernen en de straten.

 Het mobiliteitsplan kan pas gemaakt worden nadat de mobiliteitsvisie is vastgesteld. We stellen de mobiliteitsvisie vast in 2020.

Het resultaat zal bovendien zijn dat we over veilige, toegankelijke en goed onderhouden wegen beschikken.

In 2019 verzamelden we de data voor het wegbeheer van de drie vorige gemeenten, analyseerden we deze en legden ze vast in een nieuwe database voor het wegbeheer van West Betuwe. Ook inspecteerden we de wegen en bepaalden we de benodigde onderhoud- en vervangingsmaatregelen. Dit alles als input voor het nieuwe beheerplan wegen. Dit beheerplan wordt in het 2e kwartaal 2020 aan uw gemeenteraad voorgelegd.

Het doel is duurzame mobiliteit.

Het resultaat zal zijn dat duurzaamheid een uitgangspunt is in het plan op het gebied van mobiliteit.

In de mobiliteitsvisie en het mobiliteitsplan is duurzaamheid een van de uitgangspunten. Het gaat dan om duurzame vormen van vervoer, zoals elektrische auto's en fietsen.

Het resultaat zal ook zijn dat in iedere kern minstens één laadpaal staat.

Via de Provinciale concessie openbaar opladen wordt het netwerk nu uitgerold, met als resultaat inderdaad in elke kern een openbare laadpaal.

Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15