Jaarstukken 2019

Paragrafen

Bedrijfsvoering

Op het gebied van informatiebeveiliging en privacy zijn de volgende acties uitgevoerd:

  • Er is een register van verwerkingen opgesteld voor de gemeente West Betuwe als verdiepingsslag op de AVG implementatie.
  • De Baseline Informatieveiligheid Gemeenten (BIG) wordt definitief vervangen voor de integrale Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO). Er is een vooronderzoek gedaan voor de implementatie van de BIO. Hierin is een GAP analyse gedaan ten aanzien van de verplichte maatregelen. Op basis hiervan wordt een programmaplan opgesteld om de BIO maatregelen te implementeren.
  • Het inrichten van het information security management system (ISMS) binnen de Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe heeft een eerste slag gehad en is verder uitgewerkt. De inrichting specifiek binnen West Betuwe vindt plaats in 2020.
  • De jaarlijkse verantwoordingscyclus ENSIA cyclus 2018 is afgerond en verantwoord aan zowel de horizontale als verticale toezichthouders in april 2019. Vanaf juli 2019 is de cyclus voor 2019 weer opgestart. Deze zal in april 2020 worden aangeboden ter verantwoording.
  • Er is veel aandacht geweest voor bewustzijn op het gebied van informatieveiligheid. Er hebben themasessies plaatsgevonden waarbij een ethisch hacker heeft laten zien hoe hackers te werk gaan. Ook heeft er een e-learning plaatsgevonden, is er een phishing test gedaan en hebben we bezoek gehad van een mystery guest.
Deze pagina is gebouwd op 07/03/2020 16:36:42 met de export van 07/03/2020 16:26:15